Финансиране

Този проект се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) чрез договор №24-10 М2-4/22.05.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, Mярка 2 „Документиране на културната история“. Проектът е с продължителност 12 месеца, като трябва да приключи не по-късно от 30.04.2016 г.

Общата сума на проекта е 199 884.00 евро.

Какво представлява EEA Grants?

EEA Grants представлява приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за намаляване на икономическото и социално неравенство и заздравяване на двустранните отношения между 16-те държави, членки на ЕС, в Централна и Южна Европа.

Чрез Меморандомът на Европейското икономическо пространство (ЕИП), Исландия, Лихтенщайн и Норвегия са партньори в рамките на вътрешния пазар с 28-те страни членки на ЕС и споделят общи ценности и отговорности с другите европейски страни за насърчаване на равните възможности, толерантността, сигурността, устойчивостта на околната среда и по-добър стандарт на живот за всички. Заздравяването на двустранните отношения е първостепенна цел на ЕИП. Укрепването на връзките между европейските страни носи взаимни ползи за институциите и организациите както в страните донори и така и в страните бенефициенти.

Организацията финансира проекти в приоритните сектори:

  • опазване и управление на околната среда;
  • изменение на климата и възобновяеми енергийни източници;
  • гражданско общество;
  • човешко и социално развитие;
  • опазване на културното наследство;
  • изследователска дейност и стипендии.

Официален уебсайт на EEA Grants и Norway Grants: http://eeagrants.org/

Официален уебсайт на EEA Grants България: http://www.eeagrants.bg/